Livmoderoperation

Att operera bort livmodern är en vanlig gynekologisk operation som kan utföras antingen via slidan (vaginal hysterektomi) eller via ett bukärr (abdominell hysterektomi). Om det är tekniskt möjligt erbjuds man alltid att pröva vaginal hysterektomi eftersom detta vanligen innebär ett snabbare tillfrisknande. Ibland krävs det dock bättre tillgänglighet t ex på grund av kraftigt förstorad livmoder, sammanväxningar och parallella ingrepp på andra organ, vilket gör att man måste operera via öppnad bukvägg. Ingreppet tar ½ till 2 timmar. Alla får medicin under vårdtiden som motverkar infektion och blodproppar.

Vid livmoderoperationer lämnas äggstockarna oftast kvar, men kan vid behov ibland avlägsnas samtidigt. På livmoderns plats lägger sig tarmarna, som normalt omger livmodern. De ägg som bildas framgent, från kvarlämnade äggstockar, löses upp och försvinner utan problem. Man kan alltså inte bli gravid efter att operationen är avklarad. Menstruationen upphör givetvis helt. Hormoninsöndringen från äggstockarna påverkas inte av operationen. Samliv och känsloliv påverkas normalt aldrig till det sämre (men man måste ta en samlivspaus under sårläkningen den första månaden efter operationen). Blodig underlivsflytning är vanligt i ett par veckor. Inga stygn behöver tas bort, de försvinner av sig själva.

Återbesök är sällan nödvändigt. Du får istället svara på en brevenkäter om hur du mår efter operationen.

Livmoderoperation via slidan

Operationen görs numera vanligen i ryggbedövning, som ofta också innebär en god smärtlindring de första timmarna efter operationen. Vid ryggbedövning läggs läkemedlet in via nål i ryggslutet, och du är vaken, men dåsig, under operationen. Den som hellre vill ha vanlig narkos och sova under operationen får naturligtvis göra det efter samråd med narkosläkaren. Ibland händer det att man pga. tex. trånga förhållanden tvingas byta till operation via bukärr och då också gå över till en "tyngre" narkosmetod, ofta s.k. sövning.

Efter operationen har du första dygnet en eller två mjuka slangar inlagda i urinblåsan och mot operationssåret, för dränage av urin och sårvätska. Dessa tas vanligen bort dagen efter operationen.

Vårdtiden är kort, de flesta ligger kvar ett par dygn efter operationen. Sjukskrivningstiden är också kortare än vid samma operation via bukväggen, vanligen två veckor.

Livmoderoperation via bukväggen

Operationen sker vanligen i narkos eller som en kombination av ryggbedövning och sövning. Du får en liten plastslang i armen där narkosmedlet sprutas in. Efter att du somnat får du en plastslang i halsen som garanterar fria luftvägar. Denna tas bort efter operationen, men kan dygnet efter ge lite skavkänsla.

Via ett lodrätt snitt eller ett horisontellt snitt ("bikini-snitt") under naveln öppnas buken. Livmodern tillsammans med eventuellt andra organ lyfts ut. Kvar blir en rad med stygn i slidtoppen och flera osynliga stygn i bukväggen.

Efter operationen har du en mjuk slang inlagd i din urinblåsa. Denna tas bort dagen efter operationen.

Den normala vårdtiden är två till fyra dygn. Du blir därefter sjukskriven cirka en månad. Uppföljningen sköts vanligen via brevenkäter som skickas hem till dig närmaste året.

uiqt|wBmtq{ijm|p5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{mv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{m