Anpassningar EpiServer 2016-02-03

Utseendeändring NyaVgr - RSSBlock (intra)
En justering för att ändra RSS-blockets utseende har gjorts. Det är nu möjligt att ändra avståndet mellan datum och rubrik för händelsen och att rubrik för händlelsen placeras i rak vänstermarginal med datumet.

För att göra denna utseendejustering krävs att sidans redaktör anger en css-klass i RSS-blocket.
Klassen heter arrowlist och anges i fältet CssClass på block som finns under fliken Innehåll.

 

  

Justering av dynamiska egenskaper  (www)
I dynamiska egenskaper kan man ange vem som är informationsägare för en webbplats. Man kan också ange e-postadress till personen. Dessa uppgifter visas i sidfoten på sidan. Om e-postadress ej anges kommer sidfoten att se lite märkligt ut. En justering har nu gjorts som tillåter att fältet för informationsägares e-postadess kan lämnas tomt och ändå ge en sidfot som ser bra ut.

 

 

Övrigt
Utöver ovan anpassningar har det genomförts anpassningar för enskilda verksamheters webbplatser. Berörda verksamheter har fått information om detta.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m