Anpassningar EpiServer 2016-04-06

Regionkalender RSS-block - intra
Anpassningar har gjorts i Regionkalender RSS-block så att blocket också nu kan visa en lista över kalenderhändelser och inte enbart visa händelser med kalenderbakgrund..

 

Nya VGR - Infoblock
Ändring i visning av rubriknivåer i Nya VGR - Infoblock. Rubrik 2 och rubrik 3 visades tidigare i samma storlek. En justering för detta har nu gjorts så att det blir skillnad i visningen för dessa två rubriknivåer.

 

Städfunktionen
Justeringar för städfunktionen, bland annat vad det gäller mailutskicken, har gjorts.

 

Övrigt
Utöver ovan anpassningar har det genomförts anpassningar för enskilda verksamheters webbplatser. Berörda verksamheter har fått information om detta.

Anpassningar har också gjorts på serversidan av EPiServer. Detta är anpassningar som inte direkt berör redaktörerna.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m