Anpassningar i EPiServer 2015-11-04

Etikettfunktionen - Intra
Det har en längre tid varit problem med att hantera etiketter för en webbsida på intranätet. En anpassning har nu gjorts vilken gör att det åter igen är möjligt att hantera etiketter.
Läs mer om etiketter här

 

Stilmallen (css-filen)  för regiongemensamma intra.vgregion.se
Justeringar i stilmallen som använda av intra.vgregion.se har gjorts. Justeringen avser bla hur dragarrutans rubrik visas samt hur nyhetslistor visas. Justeringen gäller för alla webbplatser som använder samma stilmall som intra.vgregion.se.

 

Städarkivet - www
Anpassningar har gjorts för funktionen Städarkiver och hur sidor där skall hanteras då de blivit för gamla.
Bl a har det gjorts justeringar i det schemalagda jobbet som körs, för att sidor skall kunna arkvieras och tas bort från arkivet på rätt sätt.

 

xForms - visning av rätt tack-sida
Det har visat sig att det i vissa lägen har kommit upp en sida från vår sökmotor istället för den tack-sida som redakören har pekat ut skall visas, när ett formulär postas. Detta är nu justerat och rätt tack-sida visas.

 

Övrigt
Utöver ovan anpassningar har det genomförts anpassningar för enskilda verksamheters webbplatser. Berörda verksamheter har fått information om detta. 

 

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m