Anpassningar i EPiServer 2015-12-09

 

Kunna dölja datum för Är sidan en nyhet - mallen Informationssida
Då man vill att en sida av mallen Informationssida skall fungera som en nyhetssida kan man kryssa i en egenskap så att datum visas på sidan, direkt nedanför sidans rubrik. Om en sida har egenskaper Är sidan en nyhet  ikryssad ärvs värdet i den egenskapen tíll sidor som skapas under denna sida.

I vissa lägen vill man inte att sjävla sidan som är "förälder" till nyheterna skall ha detta datum synligt, men man vill att egenskapen Är sidan en nyhet skall ärvas till underssidor, då kan man nu kryssa i att datum skall döjas på "förälder"-sidan. Egenskapen heter Dölj datum för nyhetssida finns under fliken Inställningar.

 

Vänsterställd bild i kombination med länk med bildsymbol
Om man har valt att vänsterställa en bild och sedan lagt en länk med en bildsymbol (för dokument eller annan webbsida) framför länktexten, så har bildsymbolen gömts bakom bilden.
En justering har nu gjorts vilken gör att bildsymbolen visas.

NyaVgr - RssBlock
Justeringar i datumvisning och i sorteringsordning har gjorts för NyaVgr - RssBlock.

 

Fler än 20 tecken i rubrik - NyaVgr - Notisblock
Notiser som skrivs in i NyaVGR - Notisblock kan endera publiceras direkt eller granskas av webbsidans redaktör, innan notisen publiceras.
Om redaktören valt att notisen skall publiceras direkt då den skrivs, har det funnits ett fel som gjort att rubriken för notisen bara kan vara 20 tecken lång. En justering har nu gjorts som tillåter rubriker längre än 20 tecken.

 

Regionkalender RSS-block
En förändring i regionkalenderblocket har gjorts, så att anrop till regionkalendern sker mer sällan än tidigare.
Förhoppningen med ändringen är att Regionkalendern skall ge kortare svarstider då man använder/besöker den.

 

Aktivera städfunktionen för test på intra
Under våren 2016 kommer städfunktionen att införas på intranätet. Städfunktionen har nu aktiverats för den förvaltning som kommer vara testpilot för städfunktionen på intranätet.

Läs mer om städfunktionen

 

Övrigt
Utöver ovan anpassningar har det genomförts anpassningar för enskilda verksamheters webbplatser. Berörda verksamheter har fått information om detta.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m